به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیر جهادکشاورزی شهرستان درمیان گفت: تعداد 17000 قطعه بچه ماهی گرم آبی(کپور و آمور) با وزن متوسط ۵گرم در 23 باب استخر دومنظوره آب کشاورزی شهرستان رهاسازی گردید.

سیدمحسن نصیرایی افزود: پیش بینی می شود از این تعداد بچه ماهی در پایان دوره پرورش 25 تن ماهی برداشت و روانه بازار مصرف گردد.