به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، رییس سازمان گفت: بیشترین فراوانی پروژه‌ها در هفته جهادکشاورزی با توجه به اولویت‌ها، پروژه‌های آب و خاک، تولیدات دامی و منابع طبیعی است، زیرا شرایط اقلیمی و گرم و خشک سبب شده است که پروژه‌های آبخیزداری، توسعه سیستم‌های نوین آبیاری و تجهیز اراضی بیشترین فراوانی را دارد.

غلامرضا قوسی اظهار داشت: در بحث سیستم‌های نوین آبیاری سال گذشته 4 هزار و 750 هکتار پروژه در سطح استان اجرا شده است و امسال نیز 12 هزار و 750 هکتار در دست اجرا است و جزو استان‌های نخست در کشور هستیم.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: با اجرای سیستم‌های نوین مصرف آب در بخش کشاورزی بنا بر اعلام آب منطقه ای از یک میلیارد و 200 میلیون مترمکعب به 884 میلیون مترمکعب کاهش یافته است.

قوسی به مرمت و بازسازی قنوات اشاره کرد و اظهار داشت: سال گذشته 94 رشته قنات به طول 24 کیلومتر در استان بازسازی و مرمت شد، امسال نیز حدود 35 میلیارد تومان در مرحله اول از محل اعتبارات ملی برای استان نهایی شده است و آمادگی داریم 400 رشته قنات از محل اعتبارات ملی و استانی مرمت و بازسازی کنیم که با بازسازی آن حدود 25 درصد افزایش آبدهی قنوات را خواهیم داشت.