به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرایان با بیان اینکه سالانه بالغ بر ۳۰۰ هکتار به باغات پسته شهرستان افزوده می شود و احداث باغات پسته با استقبال کشاورزان مواجه شده است، گفت: بالغ بر سه هزار هکتار از اراضی شهرستان سرایان را باغات پسته به خود اختصاص داده است.

 «محمدرضا صفایی» تولید سالیانه ۱۲ هزار تن پسته را در شهرستان سرایان یادآور شد و اظهار داشت: این میزان ارزش اقتصادی بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان را نصیب شهرستان و رونق اقتصادی منطقه می کند.

 وی با بیان اینکه در سال جاری پسته تولیدی با پوکی بسیار پایینی روبرو است، افزود: در سال جاری تولید پسته به علت بروز تگرگ و سرمازدگی با ۳۰ درصد افت مواجه شده است.

 مدیر جهاد کشاورزی سرایان به رونق اشتغال در فصل برداشت محصول پسته اشاره کرد و از وجود ۱۱ واحد فرآوری با ۹ واحد فعال فرآوری و سورتینگ فعال پسته با ظرفیت ۹ هزار تن در این شهرستان خبر داد که بخش نسبتا قابل توجهی در اشتغال شهرستان ایفا می کند.

 صفایی یادآور شد: بالغ بر پنج هزار کشاورز در کاشت و برداشت پسته در سطح شهرستان فعال هستند و بالغ ۴۰۰ هزار نفر روز اشتغال در فصل برداشت پسته  ایجاد می شود.