به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر جهاد کشاورزی نهبندان گفت: سطح زیر کشت زیتون این شهرستان ۳۳۰ هکتار می‌باشد که ۱۵۵ هکتار بارور و۱۷۵ هکتار غیر بارور است.

علیرضا حیدرپور با بیان این نکته که با توجه شرایط اقلیمی شهرستان و سازگار بودن محصول زیتون با شرایط آب و هوای چند سالی است که توسعه باغات زیتون شدت گرفته، اظهار کرد: شهرستان نهبندان مقام اول محصول زیتون را در استان دارا است.

وی با بیان اینکه متأسفانه با توجه به خشکسالی و افزایش بی سابقه درجه حرارت و کاهش رطوبت باعث شده که کاهش عملکرد را داشته باشیم، عنوان کرد: میزان تولیدی زیتون ۸۰ تن از سطح باغات شهرستان است.

وی گفت: در حوزه فرآوری در شهرستان دو کارگاه روغن کشی با ظرفیت استحصال روغن ۶۰۰ کیلو در ساعت وجود دارد.

مدیر جهاد کشاورزی نهبندان با اشاره به اینکه ارقام عمده کاشت زیتون در نهبندان زرد روغنی، کرونایکی، آربیکن، میشن، کنسروالیا است، اظهار کرد: مناطق کاشت زیتون در نهبندان نیز چاهداشی، حیدر آباد، شوسف است.

حیدرپور یادآور شد: محصول تولیدی به بازار داخلی شهرستان مرکز استان و استان‌های همجوار صادر می‌شود.