به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، غلامرضا قوسی در خصوص کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی استان گفت: سازمان جهاد کشاورزی متولی اصلی بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی کشاورزی است، که با همکاری اعضای کارگروه ذیل ستاد، رصد روزانه قیمت ها در سطح بازار را انجام تا آرامش خاطر مردم فراهم گردد.

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی افزود: با توجه با تاکید استاندار محترم، سازمان جهاد و کلیه دستگاه های اجرایی عضو کارگروه از هم اکنون تمهیدات لازم را در خصوص تأمین و ذخیره سازی کالاهای اساسی محصولات کشاورزی در راستای تنظیم بازار ایام پایان سال و نوروز 1401 بررسی می کنند تا در پایان سال و ایام نوروز شاهد قیمتهای نامتعارف در بازار نباشیم.

وی تصریح کرد: با توجه به دستور و پیگیری معاون اول و معاون اقتصادی رئیس جمهور و نیز وزیر کشور و همچنین استاندار خراسان جنوبی، دستگاه های اجرایی متولی، آموزش های لازم را به نیروهای مقاومت بسیج ارائه دهند تا با همکاری آنان نظارت و بازرسی گسترده تری بر بازارصورت پذیرد.