امسال حدود 3 هزار و 130 میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای طرح های آبیاری نوین در کشور اختصاص یافت.

به گزارشروابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، عباس زارع در بازدید از مزارعو طرح های نوین آبیاری در بیرجند گفت: امسال حدود 3 هزار و 130میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای طرح های آبیاری نوین در نظر گرفته شده است که نسبت به پارسال 80 درصد افزایش دارد.

مشاور وزیر و مجری طرح توسعه سیستم های آبیاری نوی وزارت جهادکشاورزی، توسعه سامانه های نوین آبیاری را یکی از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی دانست و افزود: تاکنون یک میلیون و 680 هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور به سامانه های نوین آبیاری تجهیز شده است.

زارع در خصوص صرفه جویی آب در بخش کشاورزی با اجرای سامانه های نوین آبیاری بیان کرد: به ازای هر هکتار آبیاری نوین حدود 4 هزار و 400 متر مکعب در مصرف آب صرفه جویی می شود.

وی گفت: همچنین اجرای این سامانده در اراضی کشاورزی حداقل 30 درصد میزان تولید محصول را افزایش داده و 30 درصد در هر هکتار مصرف سم و کود را کاهش می دهد

مجری توسعه سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی افزود: خراسان جنوبی در اجرای سامانه های نوین آبیاری رتبه هفتم کشور را دارد و با توجه به سرعت بالای اجرای این طرح ها در استان لازم است کلاس های آموزشی برای بهره برداران در این زمینه برگزار شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان هم با بیان اینکه ما جزو استان های پیشرو در طرح نوین آبیاری هستیم گفت: تا کنون در 5 درصد از اراضی قابل کشت استان آبیاری تحت فشار اجرا شده و یا در دست اجرا است.

هاشم ولی پورمطلق افزود: اراضی تجهیز شده به آبیاری تحت فشار در استان 7 هزار و 500 هکتار می باشد و پیش بینی می شود تا پایان سال این میزان به بیش از 20 هزار هکتار برسد.