به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، صبح امروز پنجشنبه (8  اردیبهشت) دکتر جعفری رئیس سازمان جهادکشاورزی، به اتفاق مدیر امور اراضی سازمان و هیئت همراه از پروژه اراضی شرکت تعاونی سجاد فرهنگیان بازدید کردند.

در این بازدید که به دعوت اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی سجاد فرهنگیان صورت گرفته بود، دکتر جعفری ضمن بازدید از این اراضی، برای افزایش بهره وری اراضی مذکور،  راهکارهای مناسب و توصیه های فنی را بیان کرد.