مشاور وزیر و مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری امروز صبح وارد خراسان جنوبی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد و به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، عباس زارع امروز به منظور بررسی طرح سیستم‌های آبیاری نوین روستای شوکت ‌آباد بیرجند و بازدید ازپروژه‌ های آبیاری شهر مود وحومه، صبح امروز وارد استان خراسان جنوبی شد.

مشاور وزیر و مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری گفت: استان خراسان جنوبی از توانمندی و پتانسیل های بالقوه ای برخورداراست و با توجه به اینکه پروژه های آبیاری تحت فشار و سامانه های نوین آبیاری در این استان جهش بسیار خوبی داشته است، این سفرصورت گرفته که  بازدید از پروژه ها و بررسی مسایل و مشکلات در پیش رو جزو برنامه های امروز می باشد.