به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، بازدید دکتر کفایتی رئیس پارک علم و فناوری وزارت نفت به دعوت رییس سازمان جهاد کشاورزی و به منظور تجاری سازی تولید شربت زرشک بر پایه عمل در استان که مقدمات تولید این شربت با پیگیری های قبلی دکتر جعفری رئیس سازمان جهادکشاورزی محقق شده بود، صورت پذیرفت.

رئیس سازمان در جلسه جمع بندی بازدید دکتر کفایتی رئیس پارک علم و فناوری وزارت نفت از کارخانجات فرآوری محصولات کشاورزی بیرجند گفت: دانش در کنار تجربه نقش کلیدی و اساسی در فرآیند تولید دارد.

مهدی جعفری با بیان اینکه تولیدکنندگان می بایست با شرکت های دانش بنیان همکاری مستمری داشته باشند، افزود: برای تسریع در انجام امور تولیدکنندگان سازمان جهاد کشاورزی به هر نحوی در بخش های اجرایی حمایت خواهد کرد.

وی در این جلسه مباحثی برای پیشرفت و تسریع در امور تولیدکنندگان را مطرح و بر تصویب و اجرا نمودن موارد تاکید نمود.

مقرر گردید ارتباط فی مابین شرکت نگین شهر کاج با شرکتهای دانش بنیان توسط مسئول محترم پارک علم و فناوری جهت انتقال تکنولوژی نگهداری زرشک و عناب به صورت تازه انجام گردد.

همچنین شربت تولیدی توسط پارک علم و فناوری تحویل شرکت های تولید کننده استان برای بسته بندی و بازاریابی قرار گرفته و در صورت اشتغال در بازار کار، دانش تولید آن به شرکتهای دانش بنیان استان منتقل گردد.

در این جلسه به عقد تفاهم نامه شرکت های تولیدی با شرکت های توزیع محصولات تاکید شد و مقرر گردید ارزش افزوده برای بهره برداران استان محاسبه و نسبت به تامین نیاز پارک توسط استان اقدام گردد