به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مهدی جعفری گفت: میانگین برداشت جو در هر هکتار سه هزار و ۲۰۰ کیلو است ولی با استفاده از فناوری و دانش، تولیدکنندگان خراسان‌جنوبی توانستند از هکتار ۹ هزار و ۵۴۵ کیلو برداشت کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی افزود: میانگین برداشت پنبه در هر هکتار به طور متوسط دو هزار و ۴۵۰ کیلو است ولی کشاورزان خراسان جنوبی توانسته‌اند این رقم را در هر هکتار به ۱۲ هزار و ۶۰ کیلو برسانند.

وی اظهار داشت: در خصوص زعفران نیز به صورت متوسط کشاورزان ۴۴ کیلو در هر هکتار و در مورد انار ۱۳۵ هزار و ۹۰۰ کیلو در هر هکتار تولید کرده‌اند.

وی عنوان کرد: در مورد زرشک نیز به طور متوسط از هر هکتار پنج هزار و ۸۲ کیلو زرشک برداشت می‌شود ولی کشاورزان خراسان‌جنوبی با همت و تلاش ویژه خود توانستند در هر هکتار ۱۵ هزار کیلو زرشک تولید کنند.

جعفری با اشاره به اینکه ۲۰۰ میلیارد تومان از این محل پرداخت و ۹۵ میلیارد تومان انعقاد قرار داد داریم، افزود: ۱۵ هزار هکتار کشت علوفه‌ای در خراسان‌جنوبی انجام داده‌ایم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه در هر حال بازار فروش را باید مدنظر داشته باشیم، خاطرنشان کرد: در حوزه اقتصادی ما ۲۹۵ میلیارد تومان از محل بند الف تبصره ۱۸ پرداخت کرده‌ایم.