به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مهدی جعفری با بیان اینکه در حوزه اقتصادی 295 میلیارد تومان اعتبار از محل بند الف تبصره 18 پرداخت کرده‌ و در کشور اول هستیم، گفت: 200 میلیارد تومان از این محل پرداخت و 95 میلیارد تومان انعقاد قرار داد داشته‌ایم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه وقتی در مورد اقتدار و امنیت غذایی صحبت می‌کنیم مواردی چون اصلاح الگوی کشت، کشاورزی قراردادی، افزایش عملکرد و.. مورد نظر است، افزود: امروزه داده و پایگاه اطلاعات یکی از مهمترین پایه‌های سیاست‌گذاری و تصمیم گیری است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: بحث سند دار کردن اراضی کشاورزی یکی از مشکلات کشاورزان بوده است که در این مدت از دولت سیزدهم ۱۵ هزار و ۸۹۷ هکتار رفع تداخلات در حوزه اراضی کشاورزی صورت گرفته است.

جعفری با بیان اینکه ۵۶ هزار و ۸۷۰ هکتار کاداست زراعی انجام شده که رقم بالایی است، عنوان کرد:۱۲۱ فقره مجوز تغییر کاربری اراضی در خراسان‌جنوبی صادر شده است.

وی اظهار کرد:محصولات کشاورزی خراسان جنوبی باید ارزش افزوده فوق العاده‌ای پیدا کرده و وارد سفره مردم کشورهای همسایه شود لذا دولت بر بحث دیپلماسی غذا تأکید ویژه‌ای دارد که در این زمینه بازارهای بسیار خوبی در کشورهای همسایه داریم.

جعفری با بیان اینکه در حوزه اقتصادی ۲۹۵ میلیارد تومان اعتبار از محل بند الف تبصره ۱۸ پرداخت کرده‌ و در کشور اول هستیم، عنوان کرد: ۲۰۰ میلیارد تومان از این محل پرداخت و ۹۵ میلیارد تومان انعقاد قرار داد داشته‌ایم.

وی افزود: ۱۵ هزار هکتار کشت علوفه ای در خراسان جنوبی انجام شده است.