کارگاه آموزشی پورتال سازمان جهادکشاورزی و مدیریت های شهرستان ها برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، محمود کهن­ پور گفت: با توجه به تغییر وارتقای ورژن سایت سازمان و پورتال مدیریت شهرستان­ها کارگاه آموزشی دولت الکترونیک را جهت آشنایی مدیران پورتال برگزار کردیم.

رییس اداره آمار و فناوری سازمان جهاد کشاورزی افزود: هر ساله سایت های دستگاه­ های دولتی استان در شاخص­ های عمومی از طریق سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی مورد ارزیابی قرار می­ گیرد که نتایج آن معمولا در اواسط سال بعد اعلام می گردد و خوشبختانه در ارزیابی سال 95، سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی در بین کلیه دستگاه های اجرایی استان در شاخص های عمومی رتبه برتر استان را به خود اختصاص داده است.

 

وی افزود: با عنایت به ارتقای سایت و تغییر چند نفر از همکاران که به تازگی مسئولیت پورتال شهرستان­ ها را به عهده گرفتند، نیاز دیدیم کارگاه آموزشی مذکور را برگزار کنیم که استفاده از سایت و مطالب آن برای کاربران آسان تر و به روزتر باشد.