به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در مرداد ماه 1128 تن انواع کود شیمیایی از طریق کارگزاران بین کشاورزان متقاضی در استان توزیع شد.

مهدی نوفرستی افزود: از این میزان 884 تن کود اوره، 191 تن کود فسفاته، 53 تن کود پتاسه بوده است.

وی بیان کرد: انواع کود شیمیایی به میزان لازم و کافی در استان تدارک دیده شده است و در حال حاضر هیچ مشکلی بابت این موضوع وجود ندارد.