به گزارش روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي خراسان جنوبي، همزمان با آغاز نمادین سال زراعی جدید با حضور رئیس جمهور، وزير و مسئولين وزارت جهاد كشاورزي در سالن اجلاس سران تهران،  از  171 کشاورز برگزیده و 38 گندمکار پیشرو تجلیل به عمل آمد و  این افراد لوح تقدیر و مدال یادبود دریافت کردند.

 در اين مراسم كه  رييس سازمان جهاد كشاورزي خراسان جنوبي، معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي و كشاورزان پيشرو استان نيز حضور داشتند، استان خراسان جنوبي با دريافت ٧  لوح تقدير از مجموع رشته هاي مورد ارزيابي سهم قابل توجهي را به خود اختصاص داد.

 این کشاورزان در 150 رشته و از میان 27 هزار داوطلب در سراسر کشور پس از ارزیابی و بررسی به عنوان نمونه انتخاب و معرفی شدند.