به گزارش روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي خراسان جنوبي، مهدی جعفری در حاشيه برگزاري مراسم نمادین سال زراعی و همچنین تجلیل از کشاورزان و تولیدکنندگان پیشرو که با حضور رئیس جمهور و وزیر جهادکشاورزی برگزار گردید، گفت: نقش سازنده كشاورزان در توليد ناخالص ملي بسیار مهم و ارزشمند است.

رييس سازمان جهاد كشاورزي خراسان جنوبي با بیان اینکه در اين مراسم از تلاش ٧ كشاورز پيشرو استان تقدير به عمل آمد، افزود: از مجموع ٥٠ برگزيده استاني انتخاب ٧ برگزيده ملي نشان از اوج افتخار كشاورزان اين استان دارد.

وي ادامه داد: همراهي مسئولين و كشاورزان در استان خواهد توانست آينده درخشان تري را نيز در عرصه توليد در استان شكل دهد.

جعفری اظهار داشت: از مجموع ١٤ نفر كه به نمايندگي از كشاورزان نمونه ملي لوح افتخار خود را از رياست محترم جمهور دريافت نمودند آقاي رمضان ميرزايي نسب از استان خراسان جنوبي موفق به اين افتخار گرديد.

رييس سازمان جهاد كشاورزي خراسان جنوبي افزود: ما براي ايجاد سهم ويژه استان در افتخارات ملي برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت را در دستور كار قرار داده ايم كه جزييات آن را به زودي اعلام خواهيم كرد.

گفتنی است که صادق حسيني (شركت سهامي زراعي نمونه) از شهرستان سربيشه، عليرضا رحيمي (توليدكننده نمونه محصولات گواهي شده باغي) از شهرستان زيركوه، ربابه جوادي (زن كارآفرين روستايي) از شهرستان فردوس، حسن فتحعلي زاده (خير و حامي نمونه منابع طبيعي و آبخيزداري) از شهرستان فردوس، رمضان ميرزايي نسب (مجري نمونه پروژه مشاركت مردمي تثبيت شن و بيابان زدايي) از شهرستان فردوس، عبدالطيف آبدار (مجري كانون يادگيري) از شهرستان درميان، محمدرضا جلالي خواه (گندم كار پيشرو با عملكرد ٩١٢٨ كيلوگرم در هكتار) از شهرستان سربيشه در اين مراسم مورد تجليل قرار گرفتند.