۲۲ واحد فرآوری زرشک دارای پروانه بهره‌برداری با ظرفیت اسمی ۷ هزار و ۵۱۸ تن در استان مشغول فعالیت است.

  به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ، هاشم ولی‌پورمطلق گفت: زمان برداشت زرشک در خراسان جنوبی ازنیمه مهرماه آغار و تا اواسط آبان ماه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه بیشترین سطح زیرکشت زرشک در خراسان جنوبی با 4 هزار و 233 هکتار و تولید 4 هزار و 582 تن مربوط به قاینات استافزود: استان خراسان جنوبی یکی از قطب‌های تولید زرشک، زعفران و عناب در کشور است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: بر اساس گزارش‌های اخذ شده از واحدهای تولیدی در مدت 4 ماهه امسال 5 هزار تن محصول زرشک به ارزش ریالی 150 میلیارد ریال در خراسان جنوبی به صورت آب زرشک، شربت، کنسانتره و پودر بسته‌بندی و فرآوریشده است.

ولی‌پورمطلق با بیان اینکه در حال حاضر 22 واحد فرآوری دارای پروانه بهره‌برداری با ظرفیت اسمی 7 هزار و 518 تن در شهرستان‌های بیرجند، سربیشه، قاین و درمیان مشغول به فعالیت هستند، افزود:وزات جهاد کشاورزی به دنبال رسیدن به خودکفایی مشابه گندم در تولید دانه‌های روغنی است تا علاوه بر رونق کارخانجاتروغن‌کشیاز نظر اقتصادی هم به نفع کشاورزان باشد.