به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گفت: در شهریور ماه 1386 تن انواع کود شیمیایی از طریق کارگزاران بین کشاورزان متقاضی در استان توزیع شد.

مهدی نوفرستی افزود: از این میزان 1281 تن کود اوره، 63 تن کود فسفاته، 42 تن کود پتاسه بوده است.

وی بیان کرد: انواع کود شیمیایی به میزان لازم و کافی در استان تدارک دیده شده است و در حال حاضر هیچ مشکلی بابت این موضوع وجود ندارد.