به گزارش حوزه نمایندگی ولی فقه در سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اولین جلسه آموزشی سراسری ویژه کاربران سامانه گزارشگیری حوزه نمایندگی به صورت ویدئو کنفرانس از تهران و متمرکز در مراکز استانها با حضور تمام کاربران سامانه در ادارات کل و مدیریت شهرستانها در محل سالن جلسات سازمان برگزار شد در این جلسه ابتدا حجت الاسلام سجادی مسئول حوزه نمایندگی نکات لازم از جمله اهمیت ویژ این سامانه در عرض یابی مسئولین دفاتر در شهرستانها و ادارات کل در مورد سامانه گزارشگیری را مطرح کرده و ساعت 9 ارتباط ویدئو کنفرانسی برقرار و تا ساعت 11:15 دقیقه ادامه داشت در این جلسه که  دقایقی وقت به خراسان جنوبی داده شد برخی اشکالات و انتقادات که همه کاربران اتفاق نظر داشتند مطرح شد.