به گزارش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات جشنواره ملی زرشک خراسان جنوبی و به از ایسنا؛ رییس کمیته اقتصادی و بازارسازی جشنواره ملی زرشک اظهار کرد: هدف اصلی در جشنواره ملی زرشک این است که بهره برداران حوزه زرشک بتوانند مزایای جشنواره در کسب و کار خود ببیند.

مجتبی شریعتی، در خصوص چالش‌های تولید و فروش زرشک گفت: خام فروشی سودی عاید استان نکرده و ناچار به رفتن به سمت فرآوری محصولات جانبی زرشک هستیم.

وی با بیان اینکه لازمه آن این است که راهکار آن را با کمک کارشناسان پیدا کنیم تا سودآوری مناسبی از زرشک به دست آوریم، افزود: برای اینکه سرفصل اعتباری ویژه برای زرشک داشته باشیم نیازمند زمان هستیم.

وی تصریح کرد: با برگزاری جشنواره کارهای اجرایی برپایی مستمر میز زرشک در اتاق تعاون ایران برای پیگیری مسائل مرتبط با این محصول استان از طریق اتاق تعاون را پیگیری می‌کنیم که کمک بزرگی به کشاورزان استان خواهد کرد. شریعتی با اشاره به مشکلات احصا شده کشاورزان زرشک کار، تصریح کرد: چندین نوع چالش احصا شده که یکی از چالش‌ها این است که برند معتبر و شناخته شده‌ای در سطح ملی در حوزه زرشک نداریم و در این راستا اگر بتوانیم محصولات غذایی متنوع از زرشک ایجاد کرده و در حوزه‌های صنایع غذایی آن را تزریق کنیم، به فروش زرشک کمک خواهیم کرد.

رییس کمیته اقتصادی و بازارسازی جشنواره ملی زرشک با بیان اینکه چالش اساسی دیگر این است که کشاورزان باید با حوزه بازار بیشتر آشنا شوند، ادامه داد: نبود سردخانه کافی در استان از دیگر چالش‌هاست که باید در این حوزه سرمایه گذاری مهمی صورت گیرد.

شریعتی با بیان اینکه کشاورز از کمبود سردخانه رنج می‌برد و در طول سال‌های اخیر اقدامی در این حوزه نشده، اظهار کرد: به دنبال این هستیم تا با جذب سرمایه‌گذاران سردخانه‌های بزرگی در استان ایجاد کنیم؛ اگر تسهیلاتی در حوزه ایجاد سردخانه داشته باشیم یکی از نیازهای اصلی کشور را برطرف خواهیم کرد