حیدری فرد با بیان اینکه عدم وجود بازاریابی نوین یکی از مشکلات اصلی خراسان جنوبی است، گفت: قبل از صادرات زرشک باید به فکر تولید محصولی درخور صادرات باشیم و کشت محصولات صادراتی با کشت محصولات مصرف داخلی باید متفاوت باشد.

مهدی حیدری فرد در گفتگو با خبرگزاری شبستان از خراسان جنوبی اظهار داشت: برگزاری جشنواره ملی زرشک در خراسان جنوبی اثرات مثبت بسیاری را در پی خواهد داشت.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان جنوبی با اشاره به بحث آسیب شناسی علت رکود بازار محصولات مزیت دار استان گفت: این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است و قبل از صادرات زرشک باید به فکر تولید محصولی درخور صادرات باشیم.

وی در ادامه بیان کرد: این آسیب شناسی باید صورت گیرد و کشت محصولات صادراتی با کشت محصولات مصرف داخلی باید فرق داشته باشد.

حیدری فرد با بیان اینکه نبود یک تشکل صادراتی و بازاریابی قوی یکی از بزرگترین چالش های استان است، ادامه داد: بازاریابی نوین یکی از مشکلات اصلی خراسان جنوبی است و در ابتدا باید تشکل های قوی در حوزه زرشک ایجاد کنیم که بتوانند با طرف های خارجی وارد مذاکره شوند.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان جنوبی عنوان داشت: بازاریابی سنتی هنوز در خراسان جنوبی در حال اجرا است؛ باید به سمت بازاریابی های نوین حرکت کنیم تا بتوانیم برای محصولات مزیت دار استان از جمله زرشک بازارهای خارجی پیدا کنیم.

وی با اشاره به آمادگی نمایندگی وزارت امور خارجه در استان جهت توسعه صادرات زرشک گفت: هم افزایی باید به صورت همه جانبه در یک زمان صورت گیرد تا شاهد شکوفایی محصولات مزیت دار استان در کشورهای مختلف باشیم.

حیدری فرد درخصوص معرفی محصول زرشک خراسان جنوبی به سفرای کشورهای مختلف اظهار کرد: از طریق تهیه کاتالوگ در این زمینه اقداماتی انجام شده است و پیشنهاد دادیم تا یک بسته صادراتی در حوزه محصولات مزیت دار به سفارت کشورهای خارجی ارسال شود.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان جنوبی در پایان گفت: دعوت نامه هایی با امضای استاندار خراسان جنوبی برای دعوت سفرای کشورهای هدف جهت شرکت در جشنواره ملی زرشک تهیه و ارسال شده است.