به گزارش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات جشنواره ملی زرشک خراسان جنوبی؛ «حسینی » با بیان اینکه کنسانتره زرشک و زرشک خشک استان بازار جهانی دارد تاکید کرد: یک فرهنگ غلط در مورد زرشک، خشک کردن آن است  در حالی که ارزش افزوده اصلی زرشک مربوط به تازه بودن آن می باشد.

وی یکی از رسالت ها و اهداف مهم جشنواره زرشک را تبلیغ برای مصرف آن به شکل تازه آن اعلام کر دو افزود :ارزش غذایی و دارویی زرشک تازه زیاد است و در حالیکه از زرشک خشک استفاده محدودی می شود.

سرپرست مدیریت صنایع سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از انعقاد چند تفاهم نامه سرمایه گذاری در حوزه فراوری زرشک همزمان با برگزاری جشنواره ملی زرشک در استان بر روی چند طرح بزرگ خبر داد.

حسینی به صدور پروانه احداث 15واحد فرآوری جدید زرشک در استان اشاره کرد و افزود :این واحدها بین  20تا 70درصد پیشرفت فیزیکی دارند که در صورت افتتاح ظرفیت اسمی فرآوری آن ها به 14هزار و 900 تن زرشک می رسد.

وی از صدور مجوز جدید برای 50 واحد بسته بندی زرشک هم خبر داد و اذعان داشت: 8واحد فرآوری فعلی زرشک در استان تولید آب زرشک، شربت زرشک، مربای زرشک، کنسانتره زرشک و.... را انجام می دهند.

سرپرست مدیریت صنایع سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی  میزان تولید زرشک خشک استان را در سال گذشته را، 20هزار و 610تن اعلام کرد و گفت :29درصد این تولید فرآوری و بسته بندی شده است.

بنا به آمار وی تاکنون برای 123 واحد بارگاه زرشک استان هم مجوز صادر شده و علاوه بر این 240تا 250مجوز هم توسط معاونت باغبانی جهاد صادر شده است.

وی در مورد سرمایه گذاری در حوزه فراوری زرشک هم گفت :دولت نمی تواند در این حوزه ورود  پیدا کند و در استان خراسان جنوبی هم احداث یک کارخانه فرآوری زرشک حداقل سرمایه 100میلیارد تومانی را می طلبد اما سرمایه گذار قوی و ریسک پذیر نیست که کار نو و جدیدی انجام دهد.