به گزارش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات جشنواره ملی زرشک خراسان جنوبی؛ «کاظم امیری» با تاکید بر اینکه پس از برداشت، نگهداری زرشک مهم ترین دغدغه کشاورزان زیرکوه است، گفت: برای کاهش بار میکروبی و افزایش کیفیت محصول به ایجاد بارگاه های بهداشتی زرشک نیاز است.

مدیر جهاد کشاورزی زیرکوه افزود: چهار هزار هکتار از اراضی کشاورزی زیرکوه تحت کشت زرشک قرار دارد، ادامه داد: این شهرستان دومین تولیدکننده زرشک در کشور محسوب می شود و سه هزار و 800 بهره بردار با محصول مزیت دار زرشک ارتباط دارند.

امیری اظهار داشت: با برگزاری جشنواره ملی زرشک به دنبال معرفی این محصول مزیت دار به مناطق مختلف کشور و سایر کشورها هستیم.

وی با بیان اینکه جشنواره ملی زرشک بحث حمایت از کشاورزان را در پی خواهد داشت، افزود: افزایش قیمت زرشک و ایجاد انگیزه بین کشاورزان و کمک به معیشت زرشک کاران از اهداف شنواره ملی زرشک محسوب می شود.

مدیر جهاد کشاورزی زیرکوه در ادامه عنوان داشت: محصول زرشک بعد از برداشت یا خشک و یا فرآوری باید شود و یکی از راه های حمایت از کشاورزان تعادل بین عرضه و تقاضا است و اگر کشاورزان نتوانند به موقع محصولات خود را به فروش برسانند دلالان به میدان می آیند.

وی در خصوص ایجاد شهرک بارگاهی زرشک بیان کرد: مقرر شده است تا در حاشیه برگزاری جشنواره ملی زرشک عملیات اجرایی بزرگترین شهرک بارگاهی زرشک خراسان جنوبی در سطح 12 هکتار با 225 واحد در روستای افین زیرکوه آغاز شود.

امیری در پایان گفت: 9 مرکز خرید توافقی زرشک در استان فعال شده که یک مرکز در زیرکوه قرار دارد و اقدام به معرفی زرشک در حوزه نمایندگان مجلس، اتاق های بازرگانی و غیره کردیم تا تقاضا افزایش یابد و این موضوع افزایش قیمت زرشک را در پی خواهد داشت.