جشن برداشت زرشک و افتتاحیه جشنواره ملی زرسک خراسان جنوبی با حضور معاونان وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، نماینده قاین و زیر کوه ،نماینده فردوس طبس و بشروبه و سرایان در مجلس، معاونان اقتصادی و عمرانی استاندار خراسان جنوبی و... شروع شد.
به گزارش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات جشنواره ملی زرشک خراسان جنوبی جشن برداشت زرشک در باغی از روستای افین و با برش شاخه‌ های پوشیده از زرشک  توسط مسولان و حاضران کلید خورد.
مسولان و مدیران حاضر پس از آن از نمایشگاه  تولیدات و دستاوردهای روستایی منطفه بازدید کرده و با نمایندگانی از کشاورزان،عشایر و... بازدید کردند.
تامین آب کشاورزی مورد نیاز این منطقه از منابع زيرزمينی مرزی با حفر چاه و اخذ مجوز ،حل مشکل تولید کننده انحصاری گرانول سفالی با هدف کاهش مصرف آب در راندمان آبیاری و ... از جمله مسائلی بود که به معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان در استان منتقل و مقرر شد حل مسئله در استان پيگيري شود.