به گزارش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات جشنواره ملی زرشک خراسان جنوبی؛ علی اصغر شالبافیان صبح پنج ‌شنبه در حاشیه مراسم  برداشت زرشک در روستای افین زیرکوه اظهار کرد: یکی از برنامه های ما توجه به انواع گردشگری موضوعی است.

معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهارکرد: گردشگری کشاورزی و اکوتوریسم با توجه با جایگاه محصولات کشاورزی نقش مهمی در کشور ما دارد.

شالبافیان با تأکید بر اینکه یکی از راهکاری رونق گردشگری کشاورزی ایجاد مزارع گردشگری کشاورزی است، افزود: خراسان جنوبی در این زمینه قدم های خوبی برداشته و مجوزهایی را نیز صادر کرده است.

وی گفت: خراسان جنوبی قابلیت های ممتازی در حوزه گردشگری کشاورزی دارد و می تواند با استفاده از این فرصت گردشگران بیشماری را جذب کند.

معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار کرد: برای جذب گردشگران این بخش باید بر روی رویدادهایی با محوریت کشاورزی تأکید کرد.

شالبافیان یادآور شد: برگزاری رویداد جشنواره ملی زرشک در فصل برداشت این محصول بسیار ارزشمند و قابل توجه است.

وی گفت: این رویدادها موجب آشنایی بیشتر مردم و گردشگران با محصول ارزشمندی چون زرشک می شود و موجبات ثبت این اتفاق در تقویم رویدادهای ملی کشور را فراهم می آورد.

شالبافیان افزود: با ثبت این رویداد در تقویم رویدادهای کشور حمایت های ما نیز افزون می شود.