به گزارش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات جشنواره ملی زرشک خراسان جنوبی؛ فرماندار شهرستان زیرکوه در  مراسم افتتاحیه جشنواره ملی زرشک در  افین گفت: شهرستان مرزی زیرکوه  130کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان دارد و دارای جمعیت 44هزار نفری است و  9هزار متر مربع هم  وسعت دارد.

غیرتی افزود :اقتصاد مردم شهرستان زیرکوه بر پایه دامپروری و کشاورزی استوار  است و با اندک بارندگی کشاورزان نیازی  به کمک دولت ندارند اما امروز بسیار نیازمند کمک دولت اند چرا که کاهش  بارندگی ها عرصه را بر آنها تنگ کرده است.

وی ادامه داد :با پیگیری مسئولان اتفاقات خوبی در شهرستان زیرکوه  در سنوات آتی رقم خواهد خورد و مردم از برکات آن بهره مند خواهند شد.