دکتر «مهدی جعفری» در افتتاحیه جشن برداشت زرشک در شهرستان قاین، روند برگزاری و شکل گیری کمیته های جشنواره و اقدامات آن ها گریزی زد و با بیان اهداف برگزاری جشنواره ملی زرشک گفت: شروع این برنامه باعث شده از همان روزهای ابتدایی زرشک به طور چشمگیری افزایش قیمت یافته و جایگاه خود را پیداکند.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات جشنواره ملی زرشک خراسان جنوبی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی همچنین گفت: سازمان جهاد کشاورزی در حوزه زرشک، چند وظیفه سازمانی و ساماندهی شده دارد یکی این که فعالیت واهداف جشنواره به صورت مدون ادامه یابد تا به شکل جریانی مطالبه گر درآمده و به صورت جدی در مورد آن مطالبه گری شود.

وی افزود: حتی اگر به یکی از دستاوردهای جشنواره اشاره کنیم برای مثال احداث شهرک 12 هکتاری بارگاهی زرشک محقق شود حتی با عملی شدن همین یک مورد، هدف گزاری درستی در حوزه تولید زر شک محقق شده است.

جعفری به اهمیت نحوه استفاده از منابع آب و تولید در استان هم اشاره و اضافه کرد: توجه به این موضوع ارتقا کیفی تولیدات خراسان جنوبی را به دنبال دارد در این راستا جشنواره ملی زرشک با تکیه بر نظرات مشورتی کارشناسان وتدابیر استاندار از حدود سه ماه قبل با رصد حوزه های مختلف و مرتبط وقایع خجسته ای در این بخش ها رخ داده است.

وی به تشریح برنامه های جشنواره در پنج شهرستان پرداخت و اضافه کرد:معرفی محصول در سطح ملی و بین المللی ،توریسم کشاورزی و گردشگری مزرعه ، آموزش کشاورزان ،معرفی ارزش های دارویی و اقتصادی زرشک ،جذب سرمایه گذار برای توسعه صنایع تبدیلی و غذایی و کمک به بازاریابی از اهداف اصلی جشنواره است.