محمد محمدی با اشاره به برگزاری جشنواره ملی زرشک در استان، هدف از برگزاری این قبیل برنامه ها را کمک به جذب سرمایه گذار، بازاریابی وفروش محصول، افزایش قیمت فروش، کمک به گردشگری کشاورزی ومعرفی محصولات کشاورزی به جهان بیان کرد.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی وتبلیغات جشنواره ملی زرشک خراسان جنوبی، فرماندار قاین در مراسم افتتاحیه جشن برداشت زرشک در بزرگ ترین قطب تولید در استان وجهان گفت: تولید محصولات ارگانیک باید مورد توجه کشاورزان باشد چرا که این موضوع برای مصرف کننده اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی با بیان این که مدیران استانی و کشوری باید زمینه بهره وری بهتر از محصول زرشک را در سطح شهرستان فراهم کنند افزود:

با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به موضوع تولیدات دانش بنیان وبا تحقیقات، پژوهش و اقدامات دانشگاه های شهرستان وپارک علمی و فناوری واختراع دستگاههای جدید مشکلات صادرات محصولات ارگانیک  حل خواهد شد.

به گفته وی با افتتاح مرکز ترویج عناب وزرشک در شهرستان زمینه تولید محصولات ارگانیک فراهم خواهد شد که در آینده نتایج آن بیشتر دیده خواهد شد.

شهرستان قاینات با داشتن ۱۲۵۰۰بهره بردار زرشک و تولید ۴۰درصد زرشک مقام اول تولید زرشک استان را داراست