به گزار ش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات جشنواره ملی زرشک خراسان جنوبی؛ جواد اشرفی امروز در جشنواره ملی زرشک در روستای هریوند شهرستان سربیشه اظهار کرد: یکی از کارکردهای شکرگزاری نعمت زرشک، برگزاری جشنواره ملی زرشک برای بسترسازی و زمینه فراوری و تکمیل زنجیره این محصول است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به خواص غذایی و دارویی زرشک، گفت: در محصولات مزیت دار استان اسناد علمی زیادی وجود دارد اما هنوز به صورت عملیاتی اقدام نشده است.

وی از ارائه منابع علمی در خصوص محصولات کشاورزی مزیت دار استان به سرمایه گذاران استقبال کرد و افزود: امسال در گام نخست جشنواره ملی زرشک برگزار شده است در حالی که باید این جشنواره از سال های گذشته به صورت ملی به آن پرداخته می شد.

اشرفی با بیان اینکه کشاورزی پیشران اقتصاد استان خراسان جنوبی است، افزود: در گام دوم همایش علمی در دانشگاه بیرجند برگزار می شود که بر اساس آن بتوان  آنچه موجب زنجیره ارزش افزوده و فراوری می شود از طریق دانشگاه ها و مقالات علمی ارائه کرد.

اشرفی با بیان اینکه فعالیت کمیته های ۹ گانه جشنواره ملی زرشک به صورت مستمر ادامه می یابد، عنوان کرد: این جریانی که شروع شده با قوت پیگیری خواهد شد و امید است با برگزاری جشنواره شاهد افزایش ارزش افزوده این محصول مزیت دار استان باشیم.

وی به کشاورزان اطمینان خاطر داد معرفی محصولات مزیت دار استان با همت دستگاه های دولتی ادامه خواهد یافت و کشاورزان هم در راستا تقویت و بهبود مستمر تولید باکیفیت زرشک پای کار باشند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی افزود: استفاده و فرآوری محصولات وقتی ارزش افزوده دارد که وارد عرصه تجاری شود و در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برای محصولات کشاورزی کمیته خاصی تعریف شده است.