به گزار ش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات جشنواره ملی زرشک خراسان جنوبی؛ حجت الاسلام رضایی در جشنواره ملی زرشک در روستای هریوند شهرستان سربیشه اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی مورد تأکید مقام معظم رهبری این نیست که همه دستگاه های اجرایی از بذر و نهال و امثال آن را تهیه کنند که کشاورز محصولی را تولید کند.

امام جمعه مود با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی یعنی تولید محصول صرفه اقتصادی داشته باشد، در ادامه گفت: باید اداره امور اراضی شهرستان سربیشه را ویژه ببیند تا کشاورزان در باغات خود مکانی برای نگهداری ابزار آلات کشاورزی داشته باشند.

وی به تنوع تولید محصولات کشاورزی در شهرستان سربیشه اشاره کرد و ادامه داد: وقتی کشاورز چندسال برای تولید زرشک و سایر محصولات زحمت می کشند باید ارزش افزوده آن برای کشاورزان زحمتکش باشد و از خام فروشی جلوگیری شود.

حجت الاسلام رضایی بر فرآوری زرشک استان تأکید کرد و افزود: باید کارشناس ویژه برای هر شهرستان در نظرگرفته تا محصولات متناسب با این منطقه کشت شود.