به گزارش  کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات جشنواره ملی زرشک خراسان جنوبی دکتر مهدی جعفری  تاکید  کرد: آنچه دانش بومی کشاورزان زرشک کار را به حد اعلا می‌رساند استفاده از دانش علمی و فناوری اساتید دانشگاه است که در کنار یکدیگر می‌تواند تحول ایجاد کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در همایش علمی زرشک در دانسگاه بیرجند  بر استفاده از کار شرکت‌های دانش بنیان در زمینه  فرآوری زرشک و بهره‌گیری سرمایه  گذاران این بخش از کار نخبگان علمی تاکید کرد.

 وی ادامه داد: برای موفقیت در  صادرات  زرشک  باید نسبت به کاهش و حذف بار میکروبی محصول اقدام شود  که این کار با استفاده از دانش علمی و ایجاد بارگاه‌ها در کنار مزارع محقق می‌شود.

وی  تاکید کرد: برای جلوگیری از خام فروشی زرشک باید در صادرات زرشک موفق تر علم کنیم.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: امروز در دانشگاه بیرجند و خراسان جنوبی امکان انجام آزمایش‌های بهداشتی مورد نیاز برای صادرات زرشک به کشورهای اروپایی وجود دارد.

مهدی جعفری  برگزاری جشنواره ملی زرشک با کیفیت فعلی را  بی سابقه خواند و افزود : چرا که مدت یک هفته را به این محصول مزیت دار اختصاص داده شده است.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه ۵۰ نهاد دولتی و تخصص پای کار جشنواره ملی زرشک آمده‌اند، بیان کرد: این جشنواره را مردم محور  برگزار می‌شود.

جعفری با  اشاره به شعار جشنواره زرشک (زرشک خراسان جنوبی برای همه مردم ایران)  ادامه داد: ما هنوز نتوانسته‌ایم این محصول مزیت دار را به مردم ایران معرفی کنیم تا بتوانیم به قدم بعدی یعنی معرفی زرشک به مردم جهان برسیم.

وی گفت: یکی از اهداف جشنواره زرشک مباحث آموزشی است که کمیته علمی اقدامات خوبی در ورکشاپ ها و ایده شو برگزار کردند که مایه برکت است.

به نظر  جعفری  در آینده مردم به سمت گردشگری مزرعه خواهند رفت و از این جهت در افتتاحیه همایش زرشک از معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی دعوت شدند.وی گفته زرشک گیاهی سازگار با کم آبی است این قابلیت زریک را یک محصول استراتژیک خراسان جنوبی  تبديل کرده است .

رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه زرشک گیاه متحمل شوری نیز است، افزود: زرشک فقر غذایی خاک را نیز تحمل می‌کند.

جعفری اظهار کرد: با باتوجه به مجموعه قابلبیت های زرشک و با توجه به اقلیم خراسان جنوبی به آسانی از گردونه تولید حذف نخواهند شد.