همایش علمی زرشک زیر مجموعه کمیته علمی و نوآوری با حضور اندیشمندان، نخبگان و پژوهشگران برتردر حوزه این محصول اساتید و تعدادی از دانشجویان در دانشگاه بیرجند برگزار شد.

پیش رویداد استارتاپ و ویکند توسعه محصول زرشک نیز فردا به همت کمیته علمی در دانشگاه بیرجند برگزار می شود. برگزاری تور علمی اساتید دانشگاه از مزارع زرشک، انشار بروشور زرشک و سلامت، آغاز ورکشاپ های آموزشی  ویژه زرشک کاران، کارگاه تخصصی تولید زرشک اورگانیک ویژه دانشجویان، نمایشگاه شرکت های مرتبط و دانش بنیان، رونمایی از کتابچه زرشک و سلامت از برنامه های کمیته علمی و نوآوری است که به ریاست ریئس دانشگاه بیرجند تشکیل شد.

 جشنواره ملی زرشک با اهداف مختلفی مانند معرفی زرشک و خواص آن در کشور و جهان، بازاریابی وفروش، افزایش قیمت ،  توسعه گردشگری کشاورزی و....از 21 تا 27 مهر در پنج شهرستان تولید کننده زرشک برگزار می شود.