به گزار ش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات جشنواره ملی زرشک خراسان جنوبی؛ حسین خسروی اسفزار امروز در جشنواره ملی زرشک که در روستای فورگ شهرستان درمیان برگزار شد، اظهار کرد: این روزها اغتشاشات که یک ماه دامن کشور را گرفت زنگ هشداری برای ما باشد که دشمن همیشه در حال توطئه است و نباید از مکر و حیله آنان غافل باشیم.

نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت امنیت در توسعه و پیشرفت کشور، افزود: دشمنان می خواهند جلوی پیشرفت ایران قوی را بگیرد و رهبر معظم انقلاب خطاب به مسئولان فرموند این حواشی شما را از مسائل اصلی غافل نکند.

وی با اشاره به نقش و تاثیر وحدت و انسجام در سطح کشور، عنوان کرد: باید همه در دشمن شناسی و آگاهی بخشی به نسل جوان نسبت به جنایات استکبار و جنگ شناختی و رسانه ای احساس مسئولیت کنیم.

خسروی اسفزار در ادامه به برگزاری جشنواره ملی زرشک در استان اشاره کرد و گفت: ۲ ماه است که با مسئولان و وزیر جهاد کشاورزی مکاتبه می کنیم که خرید توافقی و یا تضمینی زرشک انجام شود و علی رغم موافقت وزیر اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه باید برگزاری این نوع جشنواره ها خروجی داشته باشد، یادآور شد: باید در پایان جشنواره ملی زرشک بررسی شود که چه میزان از اهداف کوتاه مدت و بلندمدت این جشنواره محقق شده است.