به گزارش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات جشنواره ملی رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: ۹۸ درصد زرشک جهان در خراسان جنوبی تولید می‌شود. حدود ۱۹ هزار هکتار سطح زیر کشت زیر در خراسان جنوبی وجود دارد که در مجموع ۸۵ هزار تن زرشک از این عرصه برداشت می‌شود.

 

جعفری با بیان اینکه زندگی و معیشت ۵۰ هزار خانوار در خراسان جنوبی با محصول زرشک گره خورده است، ادامه داد: زرشک در خراسان جنوبی هویت بخش است. به واسطه سازگاری با کم آبی محصول زرشک یک گیاه محیط زیستی نیز محسوب می‌شود.

 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه مزارع زرشک یک فرصت برای رونق گردشگری اکو توریسم را به وجود آورده است، اظهار کرد: در طول جشنواره از طریق رسانه‌ها و کمیته‌های مختلف این محصول را با زوایای مختلف معرفی کردیم.

 

جعفری با بیان اینکه تلاش ما بر این است که قیمت زرشک را یک پله ارتقا دهیم، گفت: باور داریم با اقدامات انجام شده در جشنواره ملی زرشک آینده بهتری در حوزه قیمت و بازار سازی و فروش در انتظار زرشک خراسان جنوبی است.

 

وی با اشاره به اینکه در طول جشنواره ۶۰ عنوان برنامه برگزار شده است، یادآور شد: با برپایی نمایشگاه‌های مختلف پتانسیل‌های حوزه زرشک خراسان جنوبی را نیز معرفی کردیم