جشنواره ملی زرشک فرصت طلایی برای معرفی ظرفیت های خراسان جنوبی است.

استاندار خراسان جنوبی گفت: باید اهداف و فلسفه برگزاری جشنواره ملی زرشک برای مردم بیان شده و از این فرصت طلایی به خوبی برای معرفی استان و ظرفیت های آن استفاده شود.

دکتر جواد قناعت با بیان این مطلب در دیدار دست اندرکاران جشنواره ملی زرشک بیان داشت: اهداف عمومی و تخصصی برگزاری این جشنواره در حوزه های اقتصادی و کشاورزی باید به خوبی برای مردم به ویژه زرشک کاران تبیین شود تا زمینه اقناع مخاطب فراهم گردد.

وی با اشاره به این که برگزاری این جشنواره باید خروجی خوبی برای زرشک کاران و بخش خصوصی داشته باشد، افزود: از فرصت طلایی برپایی این جشنواره ملی، باید برای معرفی استان و ظرفیت های آن به خوبی بهره گرفته شود.

استاندار تصریح کرد: علاوه بر دعوت از همه مسئولان کشوری و سفرای کشور های خارجی و نیز برگزاری تورهای گردشگری، باید با اطلاع رسانی حرفه ای، همه ظرفیت های استان در حوزه های جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی معرفی شود.

قناعت متذکر شد:  از ظرفیت های بخش خصوصی نیز می توان در این زمینه استفاده کرد.