میهمانان کشوری جشنواره زرشک در راستای تحقق اهداف و رفع موانع تولید دعوت می شوند.

این مطلب را ریئس سازمان جهاد کشاورزی و دبیر جشنواره ملی زرشک بیان کرد و توضیح داد: به منظور حل مشکلات و موانع تولید، فراوری، فروش و... زرشک میهمانانی از وزارت خانه های مربوط و مسئولانی مرتبط با موضوعات تولید،برداشت ،فراوری این محصول و در راستای تحقق اهداف جشنواره به استان دعوت می شوند تا از روز پنج شنبه و همزمان با افتتاحیه جشنواره، در مراسم حضور یابند. برای مثال معاون اقتصادی وزرات کشور با هدف رفع موانع اعطای تسهیلات، معاونان وزارت جهاد کشاورزی به منظور برطرف کردن موانع تولید از جمله رفع آفات، آموزش و... برای حضور در جشنواره دعوت  می شوند.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات جشنواره ملی زرشک، دکتر «جعفری» گفت: روز یک شنبه 17 مهرماه شورای سیاست گذاری جشنواره، به ریاست استانداری خراسان جنوبی و اعضا برگزار شده عناوین برنامه ها و زمان آن ها نهایی می شود. برپایی جشنواره غذا، حضور میهمانان وزارتخانه ها، شب بازارها، کلنگ زنی و... از جلمه برنامه های مورد نظر در جشنواره زرشک ملی زرشک است. این جشنواره از 21 تا 27 مهر در پنج شهرستان تولید کننده زرشک در خراسان جنوبی برگزار می شود.