به گزارش کمیته اطلاع رسانی وتبلیغات جشنواره ملی زرشک خراسان جنوبی؛ اشرفی با بیان این مطلب توضیح داد: برنامه‌های تلویزیونی با موضوع زرشک استان و با هدف معرفی آن از طریق شبکه های یک ، سه ، هفت و مستند پخش می شود تا خواص این محصول منحصر به فرد خراسان جنوبی در همه کشور معرفی شود. علاوه براین در کنار غرفه فرودگاه بیرجند و مهرآباد، غرفه هایی در استان های بزرگ کشور ازجمله تهران، مشهد،اصفهان و... زرشک تازه خراسان جنوبی را به فروش می رساند غرفه هایی از شهرداری و تعاون روستایی استان های کشور اجاره و زرشک در حال عرضه و معرفی است.

معاون امور اقصادی استاندار خراسان جنوبی در مراسم افتتاحیه جشنواره ملی زرشک در شهرستان زیرکوه گفت: فعالیت جشنواره محدود به این هفت روز نخواهد بود وکار کمیته ها پس از آن ادامه دارد. در جشنواره 9 کمیته پای کار هستند و کمیته های بازارسازی و گردشگری نیز در پایان جشنواره برنامه های ویژه و در کمیته علمی با همکاری دانشگاه بیرجند؛ در حوزه فرآوری و ارزش افزوده زرشک همایشی برگزار خواهد شد.

اشرفی گفت: جشنواره ملی زرشک؛ سرآغاز یک تحول عظیم در پایه اقتصاد خراسان جنوبی است. برگزاری این جشنواره تنها برای یک شهرستان و یا منطقه ای خاص تحول آفرین نیست بلکه این جشنواره پایه اقتصاد خراسان جنوبی را متحول می کند.