مهدی جعفری گفت: در طول مدت جشنواره ملی زرشک، شش پروژه کلنگ زنی و بهره برداری می شود که در تکمیل چرخه فرآوری تکمیل موثر بوده و با تشکیل این چرخه توریسم مزرعه و کشاورزی در منطقه تقویت خواهد شد.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات جشنواره ملی زرشک ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان امروز پنج شنبه ۲۱ مهر در جشنواره زرشک خراسان جنوبی اظهار کرد: زرشک به عنوان تره بار با شعار زرشک خراسان جنوبی برای همه مردم ایران روانه بازارهای کشور خواهد شد.

وی افزود: زرشک خراسان جنوبی بالغ بر ۱۹ هزار هکتار گستره دارد که ۹۸ درصد زرشک دنیا را از آن خود کرده و ۸۵ هزار تن برداشت ما در استان است.

جعفری با بیان اینکه زرشک یک داروخانه گیاهی است که مردم باید با فواید آن آشنا شوند، بیان کرد: زرشک امروز هویت خراسان جنوبی است تولید بر اساس مؤلفه‌هایی است که در حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگی و محیط زیستی تعریف می‌شود که اگر در کنار هم قرار بگیرید شاهد تولید پایدار خواهیم بود.

وی اظهار کرد: وقتی ۵۰ هزار خانوار از این مهم ارتزاق کرده و حدود ۲۵۰ هزار نفر از جمعیت استان از این محصول زندگی می‌کنند زرشک پایگاه اجتماعی را به همراه خواهد داشت.

جعفری با بیان اینکه به لحاظ فرهنگی نیز به دلیل اینکه همه استان درگیر این محصول است هویت فرهنگی زرشک استان را در کشور نام آشنا کرده است، بیان کرد: پنج کمیته شهرستانی در جشنواره زرشک خراسان جنوبی در زیرکوه، قاینات، بیرجند، درمیان و سربیشه فعال شده که از ۲۱ تا ۲۷ مهرماه ۶۰ عنوان برنامه اجرایی خواهد شد.

وی یادآور شد: امیدواریم بتوانیم آموزش را در مراحل کاشت و داشت و برداشت طوری عرضه کنیم که بهترین زرشک وارد بازار داخلی و خارجی شود.

مدیرکل جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: بازارسازی و فراوری مهمترین هدف جشنواره زرشک است که امیدواریم با حضور فعالان صنایع در استان این امر محقق شود.