رئیس کانون ملی هماهنگی دانش، صنعت و بازار زرشک و عناب گفت: این کانون همانگونه که مشخص است به دنبال اتصال دانش به صنعت، بازار و تکمیل این چرخه است.

محسن پویان با بیان اینکه در کشور کانون‌های متعددی وجود دارد که توانسته‌اند تغییرات بزرگی ایجاد کنند، عنوان کرد: کانون‌های دیگر کشور سرمایه‌گذاران و منتفعان توان مالی بالایی دارند ولی کانون ملی زرشک و عناب  استان اینگونه نیست چرا که کشاورزان توانایی مالی بالایی ندارند.

به گفتۀ وی در راستای توسعه و اجرایی شدن برنامه‌های کانون نیاز به حمایت‌های دولتی و بودجه ای نیاز است وگرنه و بدون حمایت کانون در استان تعطیل خواهد شد.

 رئیس کانون ملی هماهنگی دانش، صنعت و بازار زرشک و عناب تأکید کرد: دانش تاکنون نتوانسته به بخش صنعت و سرمایه‌گذاری و بازار مرتبط شود اما با وجود و فعالیت این کانون و عضو بودن چند تاجر معروف کشور در آن به این بخش کمک می کند.

پویان تصریح کرد: تحقیقاتی بر روی محصولات زرشک و عناب خراسان جنوبی انجام شده که لازمه اجرایی شدن آن حضور سرمایه‌گذار است تا بتوان به ارزش اصلی فرآوری دست پیدا کرد.

وی بیان کرد: مجری بخش علمی جشنواره ملی زرشک دانشگاه بیرجند و کانون ملی زرشک و عناب است که همکاری تنگاتنگی با هم دارند.

به گفتۀ وی نیاز است که برنامه‌های اجرایی در حوزه محصولات مزیت‌دار مانند زرشک با هماهنگی یک نهاد باشد و از کارهای جزیره‌ای و موازی کاری جلوگیری شود.

رئیس کانون ملی هماهنگی دانش، صنعت و بازار زرشک و عناب تأکید کرد: اگر تمام نیروها و سازمان‌ها که کاری در حوزه زرشک انجام می‌دهند با هم تجمیع شوند مسلماً خروجی بیشتری را شاهد خواهیم بود.

پویان عنوان کرد: برای معرفی و تبلیغ محصولات مزیت دار مانند زرشک یک جشنواره کفایت نمی‌کند و حتی نیاز به یک ماهواره است که اطلاعات کاملی برای تمام دنیا به نمایش گذاشته شود.