به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، دکتر ساداتی نژاد در ادامه سفر به سرایان از نمایشگاه دستاوردهای زنان و دانشکده کشاورزی شهرستان بازدید کرد.

زنان شهرستان توانمندی ها و دستاوردهای صنایع دستی و محصولات کشاورزی و دامی خود را در قالب برگزاری نمایشگاه در داخل دانشکده کشاورزی سرایان به معرض عموم گذاشتند که وزیر جهادکشاورزی در این سفر از نمایشگاه توامندیهای بانوان هم بازدید کرد

بانوان جهادگر و هنرمند شهرستان سرایان عضو صندوق خرد زنان روستایی هستند که از محل فروش تولیدات صنایع دستی خود، برای کمک به تامین هزینه های زندگی، بسیار موثر می باشند.

همچنین دکتر ساداتی نژاد از دانشکده کشاورزی سرایان بازدید کرد.

در این بازدید مسائل و مشکلات مربوط به دانشگاه مطرح شد و مدیران خواستار راه اندازی مجدد دانشکده کشاورزی و افزودن رشته های کاربردی در این دانشکده بودند.

گفتنی است که در این دانشکده حدود ۴۰ دانشجوی بومی و غیر بومی در رشته بهداشت محیط که زیر نظر دانشکده پیراپزشکی فردوس فعالیت می کند مشغول به تحصیل هستند و مجوز راه اندازی دو رشته دیگر در این دانشکده اخذ شده است. در این بازدید و گفتگوی چهره به چهره برخی از کارکنان دانشکده خواستار رسیدگی به مشکلات نیروهای قراردادی و تبدیل وضعیت نیرو ها بودند.

دانشکده کشاورزی سرایان در راستای اهداف پژوهشی و ارتباط دانشگاه با صنعت کشاورزی نیز اقدامات مهمی را انجام داده است که تاسیس پژوهشکده پنبه ، باغ تحقیقاتی انار ، شرکتهای دانش بنیان با حضور اعضای هیأت علمی و همکاری دانشجویان از جمله این اقدامات می باشد.

همچنین دانشکده مجهز به امکانات پژوهشی دیگر از قبیل مزارع تحقیقاتی و گلخانه های آموزشی بوده که در طول دوران تحصیل در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.