به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مهدی جعفری گفت: میز ارتباط مردمی در راستای سفر ریاست محترم جمهور و وزیر محترم جهاد کشاورزی در سازمان برگزار گردید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: میز ارتباط مردمی سازمان جهاد کشاورزی با حضور نماینده تام الاختیار وزیر و تعدادی از مدیران و کارشناسان وزارتخانه و سازمان از تاریخ 23 لغایت 25 آذر ماه برگزار گردید که در این سه روز  پاسخگویی به درخواست های مردمی بصورت چهره به چهره ثبت و انجام گردید.

وی بیان کرد: در طول برگزاری سه روزه میز ارتباط مردمی سازمان جهاد کشاورزی که با حضور نماینده تام الاختیار وزیر جهاد کشاورزی برگزار گردید، تعداد ۶۶۲ فقره درخواست از مراجعین دریافت گردیده است.

جعفری اظهار داشت: درخواست های مردمی که در استانداری یا ادارات دیگر که مرتبط با حوزه کاری سازمان ثبت گردیده است، به این سازمان ارسال می گردد و آمار نهایی اعلام خواهد شد.