به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مهدی جعفری در بازدید از مجتمع دامپروری بیرجند در جاده مَرَک گفت: این بازدید با هدف بررسی مشکلات و موانع زیرساختی مجتمع دامپروری با حضور نمایندگان سازمان بازرسی، شرکت گاز و بسیج مهندسین کشاورزی استان و مدیران سازمان انجام شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: یکی از مسائل پیش‌روی دامداران مجتمع دامپروری مَرَک، عدم ایجاد زیرساختهای اساسی بوده که برای رفع آنها گفتگو و بزودی اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: در خصوص تاسیس واحد جمع آوری شیر در این مجتمع تصمیم گیری شد و مقرر گردید تسهیلاتی برای راه‌اندازی واحد جمع‌آوری شیر مجتمع دامپروری بیرجند اعطا گردد.

جعفری گفت: به زودی برای انتقال شبکه گاز و دیگر نیازهای زیرساختی و همچنین اراضی این مجتمع که از موارد درخواستی اعضای مجتمع و مورد بحث بود، اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.