به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مهدی جعفری سند الگوی کشت را از اقدامات جهادی دولت سیزدهم دانست و گفت: اجرای مناسب این سند با روحیه عملیاتی مدیران این دولت، شدنی است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت: دولت سیزدهم در کارنامه خود طی یک سال اخیر اقدامات جهادی قابل توجهی دارد و بی‌شک سند الگوی کشت نیز از همین اقدامات به شمار می‌رود.

وی بیان داشت: یکی از اهداف الگوی کشت آن است که بر اساس پتانسیل های جغرافیایی و اکولوژیکی هر منطقه، مشخص کنیم چه محصولی، در چه مکانی، چه زمانی و چه مقدار کشت شود.

جعفری با شاره به اینکه با ترویج و فرهنگ سازی و اعطای مشوق هایی، باید کشاورزان را به سمت تولید محصولات سوق دهیم، افزود: در اجرای این الگو نباید به صورت دستوری به کشاورز انجام شدن یا نشدن کشت را تحمیل کنیم بلکه باید انگیزه را در کشاورزان برای تولید کالاهای با مزیت نسبی منطقه و بر اساس نیازهای کشور ایجاد کنیم.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت: در طرح الگوی کشت، با ایجاد مشوق برای محصولات استراتژیک و اساسی و برنامه ریزی برای افزایش بهره وری آب و محصول، تعادل بخشی در کالاهای اساسی و غیر اساسی ایجاد می شود.