به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی، حامد عارفی نیا از برگزاری دومین جلسه ویژه غرفه خراسان جنوبی در نمایشگاه جامع کشاورزی تهران خبر داد و گفت: این نمایشگاه برای اولین بار در کشور به صورت تخصصی کشاورزی از ۱۹ دی ماه تا ۲۲ دی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد.

رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی افزود: در این جلسه بخش های مختلف با توجه به مصوبات جلسه اول گزارشی از فعالیت انجام شده ارائه کردند.

وی اظهار داشت: این جلسه با عنایت به دستور وزیر محترم و تاکید ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان، اهمیت حضور فعال و اثرگذار تمامی معاونت ها و دستگاه های وابسته توسط مدیر حوزه ریاست عنوان شد.

عارفی نیا گفت: اعضای این جلسه نسبت به تهیه گزارش عملکرد هر یک از بخش ها به صورت آمار مقایسه ای و تبدیل به محتوای قابل عرضه در نمایشگاه در قالب های هنری و مناسب تاکید نمود.