به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر جهادکشاورزی شهرستان سربیشه گفت: پیرو درخواست اهالی محترم روستای سنگ جهت باز سازی و مرمت قنات روستا، بازدید از قنات مذکور توسط مسئولین استان و شهرستان و کارشناس قنوات مدیریت جهادکشاورزی انجام شد.

محمدرضا زرگری افزود: به لطف خدا و همت جهادی وهمکاری مالکین کار اجرایی احیاء و مرمت قنات به طول 93 متر کول گذاری سرگشا با اعتباری به مبلغ 1860 میلیون ریال درعرض سه ماه ازدرخواست  به پایان رسید.

لازم به ذکراست پس بازسازی  دبی قنات مذکور افزایش وباعث افزایش بهره وری آب کشاورزی خواهد شد.