به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر جهادکشاورزی شهرستان سربیشه در جلسه ای به منظور بررسی پیشرفت فیزیکی واحدهای مجتمع گاو شیری ثمن مود گفت: ایجاد و راه اندازی مجتمع های دامپروری یکی از راهکارها در راستای افزایش بهره وری می باشد.

وی با بیان اینکه بخش کشاورزی و دامپروری جایگاه مهمی در اقتصاد کشور دارد، توسعه این بخش ها را نیازمند شناسایی ظرفیت ها و استفاده بهینه از تمام امکانات خواند.

محمدرضا زرگری با اشاره به اینکه یکی از ظرفیت های مهم شهرستان در زمینه دامداری، مجتمع گاو شیری ثمن مود می باشد، پیگیری راه اندازی کلیه واحدها را از اولویت های مدیریت نام برد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه اظهار داشت: مجتمع گاو شیری ثمن مود با تعداد ۵۰ واحد ۲۰ راسی در بخش مود در سال ۱۳۸۴ با واگذاری زمین به متقاضیان راه اندازی، که در صورت بهره برداری کلیه واحدها علاوه بر افزایش ظرفیت تولید زمینه اشتغال بیش از ۱۰۰ نفر را فراهم خواهد کرد.

در این جلسه که با حضور اعضا کمیته  واگذاری واحدهای مجتمع برگزار شد، پس از بررسی میزان پیشرفت فیزیکی واحدها در خصوص واحدهای ساخته نشده تصمیم گیری به عمل آمد.