به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان در سال 1401 تا کنون مبلغ 61 میلیارد و پانصد میلیون تومان برای طرح احیاء، مرمت و بازسازی قنوات استان مصوب شده است.

اکبر محمدی افزود: احیاء، مرمت و بازسازی قنوات منجر به انعقاد قرارداد عاملیت با صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی در سطح استان گردیده است.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: از محل اعتبارات مذکور تاکنون مبلغ 32 میلیارد و 560 میلیون تومان به استان تخصیص پیدا کرده که  مرمت و بازسازی حدود 50 رشته قنات  در سطح استان شروع و  متوسط پیشرفت فیزیکی قنوات موصوف  30 درصد می باشد.