به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال 1401 تا پایان اسفند ماه    1401 مقدار 19 هزار و 196 تن انواع کود شیمیایی از طریق کارگزاران، بین کشاورزان متقاضی در سطح استان توزیع شد.

احمد بیکس افزود: از این میزان 15 هزار و 49 تن کود اوره، 3 هزار و 21 تن کود فسفاته، هزار و 126 تن کود پتاسه بوده است.