به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، منوچهر شایسته اعلام کرد: کشاورزان خراسان جنوبی این روز‌ها با گرده افشانی هزار و ۱۵۵ هکتار از اراضی زیر کشت خرما، برای برداشت محصولی پربار و مرغوب امسال دست به کار شده اند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی افزود: گرده افشانی نخل‌های استان در ارقام مرغوب مضافتی، زاهدی وکبکاب انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در چند سال گذشته رقم برحی به کار برده شده برای نخلستان‌های استان مرغوب نبود افزود: با همکاری جهاد کشاورزی خوزستان و خراسان جنوبی گرده مرغوب مناسب رقم برحی از شهرستان آبادان تهیه و برای هزار و ۲۰۰ اصله نخل خراسان جنوبی گرده افشانی شد.

شایسته تعداد بهره برداران خرما در خراسان جنوبی را هزار و ۶۰۰ خانوار عنوان کرد و گفت: برداشت خرما در استان از اواخر مرداد شروع می‌شود.

گفتنی است که سال گذشته ۳هزار و ۵۰۰ تن خرما در خراسان جنوبی برداشت شد