به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، وحید ضیائیان احمدی گفت: سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با تشکیل اکیپ های مبارز، آماده سازی ماشین آلات و تجهیزات سم پاشی، ذخیره سازی سم و... را تمهیدات لازم را برای مقابله با این ملخ ها مهاجر در دستور کار قرار داده است و باید گفت که در این زمینه گروه های مبارزه کننده با ملخ های صحرایی در حال آماده باش به سر می برند. چرا که سال های قبل هم هجوم ملخ های مهاجم مهاجر به ۵ شهرستان خراسان جنوبی تا زمان مقابله و کنترل آن ها خسارت های زیادی به عرصه های کشاورزی، منابع طبیعی و درختان میوه استان وارد کرد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهارداشت: ملخ هایی که فراوانی ها آن ها را این روزها در نقاط مختلف استان به ویژه باغ ها و مزارع کشاورزی مشاهده می کنید از نوع ملخ های بومی بوده و چندانی خسارتی به عرصه های کشاورزی و درختان وارد نمی کنند.

به گفته وی باید حضور این ملخ ها را تا جایی که می توانیم تحمل کنیم مگر این که کشاورزی مدعی باشد که فراوانی بیش از حد این ملخ ها به باغ ها و زمین های کشاورزی وی خسارت وارد کرده و در اختیار وی سم قرار گیرد تا به مقابله با ملخ ها بپردازد.

وی با بیان این که نور برای ملخ های بومی بسیار جذاب است افزود: به همین سبب شب هنگام در نزدیکی لامپ های برق و چراغ های روشن تعدد ملخ ها را بیش از روز می توان مشاهده کرد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به احتمال هجوم ملخ های صحرایی مهاجر از اردیبهشت ماه به مناطق جنوبی کشور ادامه داد: امکان دارد در صورتی که این ملخ ها در کانون های اول هجومشان کنترل نشوند و شاهد حمله دسته جمعی آن ها به کانون دوم یعنی خراسان جنوبی باشیم.

ضیائیان احمدی به بارندگی هایی که اکنون در شبه جزیره عربستان و شمال آفریقا در حال ریزش است اشاره کرد و گفت: به طور حتم این بارندگی ها و رطوبت ها سبب خواهد شد تا شاهد هجوم ملخ های صحرایی به جنوب کشور باشیم.

به گفته وی چون ملخ های صحرایی به صورت گروهی و در قالب دستجات بیش از ۱۰ میلیونی به نقاط هدف حمله می کنند به طور حتم خسارت های گسترده و بسیاری هم به بار می آورند.

وی با بیان این که خراسان جنوبی دارای کانون دائمی هجوم ملخ های صحرایی نیست افزود: کانون دائمی این ملخ ها که تخم ریزی در آن صورت می گیرد منطقه در جنوب سیستان و بلوچستان و یک قسمت از جیرفت کرمان است و اگر شرایط آب و هوایی مساعد و این نقاط مرطوب باشد تخم هایی که ملخ ها می گذارند تبدیل به پوره می شود.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: علاوه براین اگر این ملخ ها به صورت تکی و انفرادی حرکت کنند مخاطره آن ها زیاد نیست اما چون به طور معمول به صورت گروهی به یک نقطه حمله می کنند خسارت های بسیاری هم به بار می آوردند.

ضیائیان احمدی با اشاره به این که اتحاد این نوع ملخ ها به حدی است که عده ای ازملخ ها به صورت گروهی آب دریای عمان و خلیج فارس را پوشش می دهند تا عده ای دیگر از ملخ ها بتوانند با پوشش دهی آن ها از دریای عبور کنند تصریح کرد: آن عده ای که بر روی آب برای پوشش دهی عبور بقیه ملخ ها قرار می گیرند در آب غرق می شوند و به این شکل فاز مهاجر با یکدیگر تعامل دارند.

به گفته وی اگر ملخ های مهاجر صحرایی در جنوب سیستان و بلوچستان و هرمزگان هجوم آن ها کنترل نشود از سمت جنوب و غرب نهبندان وارد خراسان جنوبی شده و مناطقی چون دهسلم، چاهداشی و... را مورد حمله قرار می دهند.

وی دیگر مسیر حمله این ملخ های مهاجر را سمت شرق نهبندان اعلام کرد و گفت: اگرملخ های صحرایی از این سمت وارد استان شوند در مسیر دو راهی علاوه بر نهبندان شهرستان های زیرکوه و درمیان نیز مورد حمله آن ها قرار می گیرد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ابراز امیدواری کرد: اگر شاهد هجوم ملخ های صحرایی به کشور باشیم در همان کانون اولیه با آن ها مقابله شود تا سر و کله این مهاجمان مهاجر در خراسان جنوبی پیدا نشود.

به گفته ضائیان احمدی اگر شاهد حمله ملخ های مهاجر صحرایی به استان باشیم به طور حتم اعتبار ملی برای هزینه های مقابله با این ملخ ها اختصاص می یابد.

وی نوع دیگری از ملخ ها که دراین فصل شاید در مراتع خراسان جنوبی به ویژه تاغزارهای عرصه طبیعی به فور دیده شوند را ملخ های کوهان دار اعلام کرد و ادامه داد: این ملخ ها خسارتی به تاغزارهای وارد نمی کنند بلکه برگ و شاخ های تاغی که می خورند سبب هرس این گونه های مرتعی شده و سبب می شود تا سال بعد شاخ و برگ و محصول بیشتری داشته باشند.

به گفته وی اگر تعدد این گونه ملخ ها نیز افزایش یابد به طور حتم منابع طبیعی به عنوان متولی کار اقدام به کنترل آن ها خواهد کرد.