به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر صنایع تبدیلی و کشاورزی سازمان با بیان اینکه ۳ کارخانه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در خراسان جنوبی به بهره برداری رسید، گفت: در فروردین امسال ۳ کارخانه فرآوری گیاهان دارویی، سبزی خشک و سردخانه به بهره برداری رسیده است.

محمدعلی حسینی ظرفیت اسمی این کارخانه‌ها را هزار و ۸۵۰ تن انواع محصولات عنوان کرد و افزود: برای این واحد‌ها ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری شده است.

مدیر صنایع تبدیلی و کشاورزی خراسان جنوبی گفت: همچنین در سال گذشته پروانه بهره برداری برای ۳۰ واحد وکارخانه با سرمایه گذاری ۹۰ میلیارد تومان صادر شده که ۱۸ صنایع باغی، ۱ صنایع دامی، ۸ زارعی و ۳ سردخانه بوده است.

حسینی با بیان اینکه این میزان واحد و کارخانه برای ۳۲۸ نفر اشتغال ایجاد کرده است، اظهار داشت: ظرفیت تولید این کارخانه‌ها هزار ۷۰۳ تن بوده است.